Nordens ældste plankebyggede båd udgravet af nationalmuseet 1921-22 på Als

“Tilia Alsie” er en fuldskalakopi af Hjortspringbåden, Nordens ældste plankebyggede båd, udgravet af Nationalmuseet 1921-22 på Als. 
Originalbåden blev ofret til Guderne i år 350 f. Kr. 

Båden er 18 meter lang og 2 meter bred. Den vejer 550 kg. Bygget i lindetræ og sammensyet af lindebast. Mandskab 22 “krigere”.
Hjortspringbåden er en tidlig jernalderbåd (ca. år 350 f.v.t.) hvis udseende peger tilbage til Bronzealderens helleristninger.
Båden blev fundet i en mose ved Hjortspringgård på Als, Sønderjylland og udgravet i 1921-22 under ledelse af konservator G. Rosenberg, Nationalmuseet.
Længde: ca. 18m, bredde: 2m, midtskibs højde: 0,7m og vægt ca. 500kg.
I juni 1991 besluttede en gruppe mennesker at danne Hjortspringbådens laug. De besluttede at undersøge mulighederne for at bygge en fuldskala kopi (rekonstruktion) af båden.
Undersøgelserne viste at det var muligt at skaffe tilstrækkelig og nøjagtig dokumentation for bådens konstruktion og i 1999 kunne “Tilla Alsie således søsættes.
Besøg Lindeværftet og se de arbejdende værksteder.
www.hjortspring.dk

Hjortspringbåden ligger 10,6 km fra færgen Bitten og det tager ca 14 min i bil.
Når du er kommet i havn i Hardeshøj på Als følger du vejen til Nordborg. 
I lyskrydset i Nordborg drejer du til venstre ad Ringvej. 
Ringvej bliver på et tidspunkt til Dyvigvej og den følger du indtil du når Hjortspringbåden på dyvigvej 11
God tur.