Historie om færgerne gennem tiden på overfarten til Nordals

Der har så længe tilbage i tiden som man kan huske eksisteret en færgerute mellem Hardeshøj og Ballebro.
Man har kendskab til, at der har været færgefart mellem Hardeshøj og Ballebro helt tilbage til 1683 hvor ruten er indtegnet på et kort.
Men færgeforbindelsen er ældre end det. Det lader til at der har været en livlig trafik på overfarten.
I 1720´erne havde færgemanden 3 både for at tilfredsstille behovet. To store til vogne og heste og en lille til at sætte passagerer over i.
Færgeriet tog først sin nuværende form lige efter 2.Verdenskrig. Indtil da havde man roet passagererne over Als fjord.
I godt vejr tog det et kvarters tid, men vis vejret ikke var godt kunne det tage over en time at ro over og det skulle ikke blæse meget før det var helt umuligt at sejle.
Dengang var der ikke nogen egentlig sejlplan, men man sejlede efter behov.
Det kunne blive til mange ture på en dag.
Hvis der var folk i Ballebro som skulle sættes over, tændte kromanden på kroen derover et blinklys.
På et tidspunkt har men også brugt at rejse et bræt, når færgen skulle til Ballebro. Et lille bræt for en lille båd og et stort bræt for en stor båd.

Tirsdag d. 18 november 1958 blev “Kirsten” sat ind mellem Ballebro og Hardeshøj.
“Kirsten” tilhørte I/S Kystlinien som drev turistsejlads fra Åbenrå til Dyvig. De havde to Både. “Karen” der måtte medtage 35 passagerer og “Kirsten” med 89 passagerer.

Kirsten

Da bilfærgen “Jacob Nielsen” blev sat til salg, dannede Pedersen, Bruun og Mads Clausen aktieselskabet Nordals Færgefart A/S for at købe skibet og drive ruten. De startede med en aktiekapital på 150000 kr. hvor Mads Clausen stod for langt den største del.
“Jacob Nielsen blev købt og fik navnet “Jacob Nordals”. Den havde plads til ca. 100 passagerer og to rutebiler eller 8 personvogne.

Jacob Nordals

På det tidspunkt havde “Kirsten” omkring 75 passagerer med på morgenturen.
Den 14 august 1959 kunne man indvie den første bilfærge forbindelse mellem Als og Sundeved og den næstfølgende weekend skulle 350 biler og ca. 1600 passagerer med den nye bilfærge.
Det gik godt for ruten og på den baggrund blev sejltiden udvidet flere gange, og i 1960 var man så vidt, at der afgik færge 80 gange i døgnet. Der blev sejlet fra klokken 6.15 om morgenen til klokken 2.00 om natten.

Allerede en måned efter begyndte man at tale om at indsætte endnu en færge og den skulle hede “Jacobine”. Det var dog ikke så lige til, men efter en del besvær fandt man en færge som kunne bruges. Den hed “Legind Bjerge”, havde sejlet på Sallingsund og havde nogenlunde samme kapacitet som “Jacob”.

Jacobine

“Legind Bjerge” blev købt og indsat på overfarten den 23. juni 1961 og blev døbt “Jacobine” på bilrutens 2 års fødselsdag d. 18 august 1961.
“Jacobine” fik hjemsted i Hardeshøj mens “Jacob” hørte til i Ballebro.

Mads Clausen, Danfoss og senere Bitten Clausen har igennem tiden haft stor betydning for rutens drift og økonomi. Den 31.januar 1963 overtog Danfoss således færgelejerne med tilhørende bolværker og broklapper i både Hardeshøj og Ballebro.
I 1966 begyndte man at se sig om efter en tredje færge som skulle afløse “Jacob Nordals”, der var bygget i 1926 og altså slet ikke bygget til de tunge biler, der nu prægede trafikken. Men inden en ny færge blev købt begyndte det at gå den anden vej med økonomien i færgeselskabet.
Den 1. september 1973 blev “Jacobine” oplagt o d. 26. oktober 1976 blev den solgt til Strynø-Rudkøbing Færgefart A/S.

Jacob Hardeshøj

Det var dårlige tider for færgeselskabet og i 1977 påtog Nordborg og Sundeved kommune sig sammen med amtet at opfører nye færgelejer og driften af dem i 10 år, mens færgeselskabet skulle viderfører overfarten i den periode.
Færgelejerne blev taget i brug den 23. marts 1978, og samme år indsatte Nordals Færgefart A/S en afløser for “Jacob Nordals”. Den fik navnet “Jacob Hardeshøj”, og kunne tage 21 biler og 148 passagerer.

Aftalen om at drive færgefarten i 10 år løb frem til d. 31.december 1987, og da de sidste år af perioden havde været meget dyre, ønskede selskabet ikke at viderefører driften. I mellemtiden var der også sket det at Groth, Bruun og Pedersen havde solgt deres aktier således at selskabet udelukkende tilhørte Danfoss, der tilgengæld fik lov til at poste en del penge i det.
Som en sidste gestus ville selskabet sælge færgen for en krone, mod at overfarten blev ført videre i 5 år.

Fra d. 1.januar 1988 stod det nystiftede Driftselskabet Jacob Nordals A.m.b.A. for færgedriften. Den samme dato kom endnu et selskab til. Det fik navnet Hardeshøj-Ballebro Færgefart, og det ejede færgen med alt tilbehør og færgelejerne, som det gratis stillede til rådighed for Driftselskabet Jacob Nordals A.m.b.A.
Hardeshøj-Ballebro Færgefart var ejet af Sønderjyllands amt, Nordborg og Sundeved kommuner. I praksis betød aftalen mellem de to selskaber, at det offentlige stod for den dyre vedligeholdelse af færgen og færgelejerne, således at Driftselskabet Jacob Nordals A.m.b.A. havde en chance for at opnå en bare nogenlunde økonomi ved at drive færgeoverfarten.
I 1992 forlængede man aftalen fra 1987 i 2 år og i 1994 tog de to kommuner livtag med hinanden for at få en videre finansiering på plads, hvilket til sidst lykkedes.
Den 10.maj 1995 nedlagde man således Jacob Nordals A.m.b.A. og siden 1. januar 1995 køres hele driften af Hardeshøj-Ballebro Færgefart.

Bitten Clausen

Den 31. maj 2000 skrev rederiet kontrakt med Assens Skibsværft A/S om bygning af en ny færge til at afløse gamle Jacob, som efterhånden var blevet for lille til at klare det støt stigende trafiktryk over als fjord.
Færgens skrog blev bygget i Riga og derefter slæbt til Assens hvor resten blev bygget og malet.
Projekter med bygning af færgen og de to færgelejer stod færdig i slutningen af maj 2001 og d.16/6 2001 blev færgen døbt “Bitten Clausen” og sat i rutefart.