Fakta om Nordalsfærgen Bitten og færgens kapacitet:

Færgen “Bitten Clausen” er en videreudvikling af Fur-færgen. På Fur har man hentet konceptet i Sverige, hvor stort set alle mindre færger er indrettet som denne.
Færgen er ens i begge ender – bogstaveligt talt. Der er to fuldstændigt uafhængige maskinrum, der hver især kan fremdrive færgen. Alle ledninger og rørsystemer af vital karakter er doblet op.
Færgen er udstyret med PC overvågning af tanke, maskineri og andet vitalt udstyr.
Navigationsudstyret er ligeledes helt up-to-date f.eks. er radaren en såkaldt black box version, hvor billedet bliver præsenteret på to 24″ LCD skærme. radaren har ligeledes fuldautomatisk målfølgning for op til 50 mål.
I layoutet er der tænkt arbejdsmiljø ned til mindste detalje. Eksempelvis er olieskiftene på motorerne på en måde, så man ikke kommer i berøring med den miljøfarlige slidte olie.

Kapacitet:

Ca. 30 personbiler i fire rækker.
Lastbiler op til 55 t.
Max højde 4,6 m.
Max bredde 5,5 m
Max længde er 42 m
98 pers. med to mands besætning 
147 pers. med tre mands besætning.
Sidepladser til 50 pers.

Færgens data:

Vogndækkets længde er 42 m 
Længde med klapperne 55 m.
Bredde 14 m.
Dybgang: 2.35 m. (maks.)

Farligt gods

Vi medtager følgende farligt gods

Fareklasse:
3 UN 1202 Diesel og fyringsolie i tankbil
3 UN 1203 Benzin i tankbil
4.1 Brandfarlige faste stoffer
4.2 Selvantændelige stoffer
4.3 Stoffer der udvikler brandfarlige gaser ved kontakt med vand
5.1 Oxiderende stoffer
6.1 Sprøjtemidler i dunk eller bulk
9 Omfatter stoffer og genstande, som under transporten udgør en fare, som ikke er omfattet af overskrifterne for andre klasser

Ved overførsel af følgende fareklasser 
er der en passager begrænsning på 40 passagerer

2.1 UN 1965 Gas (Camping og husholdningsgas)
2.1 UN (1075) Gas opbevaret i flasker under tryk på lastbil.
2.1 UN 1001 Trykflasker med acetylen – Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.2 UN 1073 Trykflasker med ilt – Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.3 UN 1005 Ammoniak (Gylle) i tankbil
5.2 Organiske peroxider
8 Ætsende stoffer

Hø og halm må kun medtages, hvis det er horisontalt overdækket.

Sikkerheds sproget ombord er dansk
Sikkerheds opslag ombord er på dansk, tysk og engelsk