færgen Bitten sejler dig til seværdigheder

hjortspring1.jpg

Hjortspringbåden

Hjortspringbåden er en tidlig jernalderbåd (ca. år 350 f.v.t.) hvis udseende peger tilbage til Bronzealderens helleristninger.
Båden blev fundet i en mose ved Hjortspringgård på Als, Sønderjylland og udgravet i 1921-22

"Tilia Alsie" er en fuldskalakopi af Hjortspringbåden

Båden er 18 meter lang og 2 meter bred. Den vejer 550 kg. Bygget i lindetræ og sammensyet af lindebast. Mandskab 22 "krigere".

Powered by liveSite Get your free site!