Firma aftale / Erhvervs Rabatkort

 
 

Få en firma aftale.


Det er nemt og enkelt. 

Kør ombord.
Vi noterer dig for din tur. Vi bruger dit nummerplade nr eller anden aftalt talkode som reference, så kan du altid se på din faktura hvilken bil vi har haft med og hvornår.

Vi sender en regning til dit firma for din sejlads 1 gang om måneden.

Sejler du meget kan vi endda tilbyde dig en rabat

Ring eller skriv til Søren Nielsen og få en aftale eller benyt vores firma konto formular
sni0@sonderborg.dk
T 20 33 45 07

 

erhvervs RABATKORT


Hvis du ikke ønsker konto, kan du købe et erhvervs rabatkort. Med et erhvervs rabatkort betaler du kontant (også dankort) hver gang du skal fylde enheder på kortet.
Rabatkortet kan du opfylde med enhedspakker på 600 enheder (1 enhed svarer til 1 kr.) til 600 kr. på den måde opnår du 25% rabat på din billet når du køber den med rabatkortet
Kortet koster 80 kr. i depositum.
Kortet købes ombord.


 

Så sejler du hurtigt, nemt og prisgunstigt med færgen Bitten, mellem Ballebro og Hardeshøj og sidst men ikke mindst, bidrager du til at nedsætte co2 udslippet.
 


 
Vi overfører årligt ca. 125000 personbiler og ca 5500 lastbiler. Vi har en høj driftsikkerhed og har årligt kun ca 6 dage, hvor vi ikke sejler pga service, vedligehold og vejrlig.
Endvidere har vi en gratis sms service, hvor vi meddeler, hvis færgen ikke sejler. 
Så kører du aldrig forgæves og kan planlægge din tid optimalt.
 

 
KAPACITET:

 

 

 

 

 

FARLIGT GODS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØRERLØSE KØRETØJER:

 
Ca. 30 personbiler i fire rækker.
Lastbiler op til 55 t.
Max højde 4,6 m.
Vogndækkets længde er 42 m
 
98 pers. med to mands besætning 
147 pers. med tre mands besætning.
Sidepladser til 50 pers.

 

Vi medtager følgende farligt gods.
Fareklasse:

3 UN 1202 Diesel og fyringsolie i tankbil
3 UN 1203 Benzin i tankbil
4.1 Brandfarlige faste stoffer
4.2 Selvantændelige stoffer
4.3 Stoffer der udvikler brandfarlige gaser ved kontakt med vand
5.1 Oxiderende stoffer
6.1 Sprøjtemidler i dunk eller bulk
9 Omfatter stoffer og genstande, som under transporten udgør en fare, som ikke er omfattet af overskrifterne for andre klasser

Hø og halm må kun medtages, hvis det er horisontalt overdækket.

Ved overførsel af følgende fareklasser er der en passager begrænsning på 40

2.1 UN 1965 Gas (Camping og husholdningsgas)
2.1 UN (1075) Gas opbevaret i flasker under tryk på lastbil.
2.1 UN 1001 Trykflasker med acetylen – Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.2 UN 1073 Trykflasker med ilt - Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.3 UN 1005 Ammoniak (Gylle) i tankbil
5.2 Organiske peroxider
8 Ætsende stoffer

 

Vi overfører ikke føreløse traktorer, lastbiler eller øvrige landbrugsmaskiner uden en ombord der kan betjene køretøjet og har ansvaret for køretøjet under overfarten.

Personbiler kan medtages uden fører ved forudgående aftale med besætningen.

Motorcykler og knallerter medtages som udgangspunkt ikke uden fører. Der kan dog laves undtagelser afhængig af vejr mm og kun ved forudgående aftale med besætningen.

Cykler i begrænsede mængder overføres uden fører ved forudgående aftale med besætningen.

 

FÃÂ¥ en firma aftale med færgen Bitten
 

 
Slip rattet. Træk vejret dybt. Mærk den friske luft og slap af, mens du nyder udsigten og landskabet.
Hvad enten din rejse drejer sig om forretning eller fornøjelse, så er det en god måde at forberede dig. 
Så er du klar til at fortsætte, når vi er fremme.

 
 
Powered by liveSite Get your free site!